Ús del contingut del lloc www.rosafeliu.com

L’ús del contingut íntegre del lloc web www.rosafeliu.com, és a dir, l’ús de textes, imatges, fotografies o documentació, està protegit per les lleis de drets d’autor i subjecte a les següents condicions:

Rosa Feliu és l’únic poseïdor dels drets d’autor de tots els textes, imatges, fotografies y documentació, excepte els drets d’autor relatius a les fotografies que hagin estat cedits expressament. Rosa Feliu prohibeix tot l’ús comercial del contingut del lloc.

Ús privat autoritzat:

L’ús privat del contingut del present lloc consisteix sobre tot en l’ús de texts, imatges, fotografies i la documentació amb fins educatius no comercials com l’ensenyament, la investigació, la crítica, el comentari o el reportatge. Aquells ususaris que busquin aquests objectius son benvinguts i poden descarregar o imprimir els texts, les imatges, fotografies i documentació sense autorització expresa de Rosa Feliu. Tot i això, els ususaris han d’indicar l’autor i la font del contingut emprat com ho farien per qualsevol publicació. En tots els casos la cita ha d’incloure la meció ‘© Rosa Feliu’. Al descarregar, imprimir o usar de qualsevol forma els textes, imatges, fotografies o documentació del present lloc, els ususaris es comprometen expresament a utilitzar els documents esmentats de manera lícita, respectant els drets d’autor, els drets relatius al nom i a la imatge de Rosa Feliu, així com els drets d’autor dels fotogràfs.

Ús comercial:

Es prohibeix expressament l’ús comercial de qualsevol part del lloc web rosafeliu.com. Aquells que desitgin utilitzar amb fins comercials un text, una imatge, una fotografia o la documentació d’aquest lloc web ho hauran de sol·licitar i obtenir una autorització prècia per escrit de Rosa Feliu. L’autorització de l’ús s’otorga per cada cas específic segons la lliure apreciació de Rosa Feliu.

Per sol·licitar l’autorització de reproducció d’una obra o d’una fotografia que es trobi en aquest lloc web, els ususaris s’han de posar en contacte amb els agents, en particular:

  • Rosa Feliu
  • Santa Magadalena Sofia 4, baixos 1a.
  • 08034 Barcelona
  • 932 053 567
  • estudi@rosafeliu.com